DS "Atol"

Akademickie Centrum Konferencyjno Noclegowe


Nr konta bankowego
access_time 2022-11-07 13:28:48
 ZMIANA KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT DLA MIESZKAŃCÓW
 

Nr konta bankowego:

Bank Pekao

SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

37 1240 6292 1111 0011 1886 8258

navigate_next
Kwaterowanie na rok akademicki 2022/23
access_time 2022-07-01 11:56:31

Kwaterowanie do Domu Studenckiego Atol na rok akademicki 2022/23 trwa od 30.09.2022 do 5.10.2022 w godzinach 8:30 - 16:00.
Do zakwaterowania konieczne jest potwierdzenie wpłaty kaucji, jedno zdjęcie i dokument potwierdzający tożsamość.

 

Serdecznie zapraszamy!

navigate_next
Rezerwacje wakacyjne!
access_time 2021-05-10 13:40:25

Jeśli jesteś studentem i  nie masz gdzie mieszkać w okresie wakacji w DS Atol możesz dokonać rezerwacji na cały czas trwania letniej laby.

Jeśli chcesz złożyć rezerwację możesz to zrobić telefonicznie 12 662 68 50 lub email atol@up.krakow.pl!

Ceny na okres wakacji nie ulegają zmianie (cennik student obcy)

navigate_next
Obniżenie opłaty za DS ATOL
access_time 2020-11-09 10:30:45

Informujemy, iż na podstwie Decyzji Nr KU/D.0201-13/2020 studenci i doktoranci, którzy opóścili domy studenckie UP i przed przywróceniem w Uczelni normalnego trybu pracy nie będą z nich korzystać, wnoszą opłatę za miejsce pomniejszoną o 25 % kwoty ustalonej.

Warunkiem naliczenia pomniejszonej opłaty jest zgłoszenie kierownikowi domu studenckiego chęci utrzymania przyznanego miejsca, pomimo wyjazdu oraz zgłoszenie daty wyjazdu. Wiąże się to z możliwością pozostawienia na czas nieobecności swoich rzeczy w zajmowanym pokoju i dostępu do nich w razie konieczności.

navigate_next
Zasady bezpieczeństwa obowiazujace w domach studenckich w roku 2020/21 w zwiazku z pandemią Covid-19
access_time 2020-09-18 10:35:40

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domach studenckich w roku 2020/2021 w związku z pandemią COVID-19

 1. Wstęp do budynku mają jedynie osoby posiadające skierowanie do DS. lub już w nim zakwaterowane.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu, odwiedzin i noclegów osób towarzyszących oraz gości mieszkańców.
 3. Przed wejściem do domów studenckich należy zdezynfekować ręce i prawidłowo zakryć usta i nos.
 4. Przy wejściu do budynku, przy windach oraz w pomieszczeniach użytku ogólnego umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk; w recepcji można odpłatnie nabyć maseczki jednorazowe.
 5. Studenci kwaterowani są w pokojach 1- i 2-osobowych z indywidualnymi węzłami sanitarnymi.
 6. W przestrzeniach wspólnych (ciągi komunikacyjne, kuchnie, pralnia, winda) można się poruszać wyłącznie w maseczkach, zaleca się również używanie jednorazowych rękawiczek.
 7. W czasie przemieszczania się na terenie DS. zaleca się jak najczęstsze dezynfekowanie rąk na wyznaczonych stanowiskach.
 8. W domach studenckich wyznaczono oddzielne pomieszczenia izolatek dla osób z podejrzeniem wirusa COVID-19.
 9. Wprowadza się zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach  mieszkalnych. W pokoju mogą przebywać jedynie jego mieszkańcy.
 10. W widocznych miejscach na każdym piętrze i na parterze budynku umieszczono informacje o potrzebnych numerach telefonów na infolinie NFZ oraz do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 11. Wszelkie objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 należy niezwłocznie zgłaszać  do recepcji domów studenckich oraz pozostać w pokoju aż do przybycia odpowiednich służb.
 12. Jeżeli w tym samym pokoju przebywa inna osoba zostanie ona czasowo przeniesiona do pokoju dedykowanego i czasowo odizolowana.
 13. W pomieszczeniach, w których prowadzone są przez personel DS. prace porządkowe lub konserwacyjne  tj. w kuchniach czy sanitariatach, wprowadza się czasowy zakaz ich  użytkowania, na czas przeprowadzanych prac.
 14. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa skutkować będzie utratą miejsca w domu studenckim.

 

navigate_next